Search
Close this search box.

Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan www.craftails.be. Craftails besteedt voldoende aandacht aan privacy en veiligheid betreffende persoonlijke informatie die van klanten en gebruikers ontvangen wordt. Uw kredietkaartnummer en andere persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en worden veilig bewaard. Ondanks het feit dat we verschillende maatregelen hebben genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uitgewisselde informatie op het internet niet garanderen.

 

Omvang van onze online privacy policy
Dit online privacy- en veiligheidsbeleid beschrijft hoe Craftails uw privacy beschermt bij het gebruik van deze website.

 

Uw goedkeuring voor dit online beleid
Als u deze website gebruikt, gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke informatie verzameld en gebruikt wordt zoals beschreven is op deze pagina. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonlijke informatie verzameld en gebruikt wordt, zoals beschreven is op deze pagina, mag u geen gebruik maken van deze website.

 

Delen van persoonlijke gegevens
Mogelijk delen we persoonlijke gegevens die verzameld werden op deze website, zoals hieronder beschreven wordt.

Google Analytics. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europse Unie if in de andere lidstaten die deel uitmaken van Europese Economische Ruimte van tevoren ingekost. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Overheids- en juridische openbaarmakingen. Mogelijk maken we persoonlijke gegevens, die we op onze site verzamelen, openbaar als we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking gepast is om in overeenstemming te zijn met de wet (of gerechtelijk bevel of dagvaarding; om een mogelijke misdaad, zoals fraude of identiteitsdiefstal te voorkomen of te onderzoeken; om de gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten die onze website regelen te handhaven; om de rechten, eigendom of veiligheid te beschermen van Craftails, onze gebruikers of anderen; en/of om uw vitale belangen te beschermen.

 

Toegang tot uw persoonlijke gegevens
Als u om welke reden ook bezorgd bent dat de persoonlijke gegevens op onze website niet correct zijn, bezoek dan de website die van toepassing is. Nadat u bent ingelogd op de website door te klikken op het ‘Login’ menu op de startpagina, zullen in ‘Mijn Account’ uw persoonlijke gegevens beschikbaar gemaakt worden, zodat u ze kan controleren en aanpassen. Binnen ‘Mijn Account’ kan informatie online aangepast worden. U kunt indien gewenst uw account laten verwijderen door een bericht te sturen naar info@craftails.be

 

Veilig bestellen
Kredietkaartinformatie. Craftails zet zorgvuldig uitgekozen dienstverleners in om in onze naam kredietkaarttransacties te verwerken (Mollie). Als u ons op deze website kredietkaartinformatie verleent, gaat deze informatie rechtstreeks van uw computer naar een server die beheerd wordt door onze dienstverlener. Onze dienstverlener gebruikt uw kredietkaartinformatie alleen om uw transactie te verwerken en is contractueel verplicht om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Hoewel deze dienstverleners ons toegang verlenen tot de meeste informatie die u verstrekt bij een transactie, zullen de dienstverleners, voor uw veiligheid, geen kredietkaartinformatie uitwisselen met ons. Paswoordbeveiliging. Als u Lid wil worden van deze site, moet u een paswoord ingeven. U bent zelf verantwoordelijk om het paswoord geheim te houden. We zijn gerechtigd om te veronderstellen dat iemand die zich op onze site aanmeldt met uw paswoord, het recht heeft dit te doen. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de handelingen van eender wie die toegang heeft tot de website met uw wachtwoord, ook als deze persoon eigenlijk geen toestemming had van u. Als u redenen heeft om te geloven dat uw paswoord in gevaar is of gebruikt is zonder uw toestemming, stemt u ermee in ons op de hoogte te brengen. We nemen voorzorgsmaatregelen om een niveau van veiligheid te bieden dat in overeenstemming is met de gevoeligheid van de persoonlijke gegevens die we verzamelen. We zullen persoonlijke gegevens verzamelen in die mate die redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht om u te kunnen bedienen inzake de rechtmatige doeleinden van ons bedrijf, zoals hierboven beschreven werd. We doen ons uiterste best om gepaste veiligheidsmaatregelen te waarborgen zodat we de veiligheid, integriteit en privacy van de informatie die u ons verstrekt, kunnen verzekeren. Onze site gebruikt bijvoorbeeld het Secure Sockets Layer protocol (SSL) om uw persoonlijke gegevens te coderen, alvorens ze over het internet worden verzonden. SSL-technologie is de standaard voor veilige online transacties. Als SSL is ingeschakeld, zul je een hangslot bovenaan je browser zien. Klik hierop voor meer informatie over de SSL digitaal gecertificeerde registratie. Je kan het ook merken aan de zoekbalk (URL), bovenaan de browser. De link zal beginnen met ‘https:’ in plaats van ‘http:’. Dit betekent dat u zich in de beveiligde modus bevindt. Doordat we SSL gebruiken, wordt een bestelling online op onze website plaatsen even veilig als kredietkaartinformatie doorgeven via de telefoon. Bovendien ondernemen we redelijke stappen om ons ervan te verzekeren dat externe businesspartners naar wie we gegevens overdragen voldoende bescherming voorzien voor uw persoonlijke gegevens. Helaas is de overdracht van informatie over het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons uiterste best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de door u verstrekte gegevens op de site niet garanderen. Alle informatie die u verstrekt is op eigen risico. Eens we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we redelijke inspanningen doen om ongeautoriseerde toegang tot de website te voorkomen. In het onwaarschijnlijke geval dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens, die in ons bezit zijn, in gevaar zijn, zullen wij u van deze ontwikkeling op de hoogte stellen. Als een melding nodig is, doen we ons best dit zo snel te doen als onder de omstandigheden mogelijk is. Als we in het bezit zijn van uw e-mailadres, zullen we u via e-mail op de hoogte brengen.

 

Veranderingen in het privacybeleid
We behouden ons het recht om dit online privacy- en veiligheidsbeleid en elke privacymededeling aan te passen door de gewijzigde versie van dit online privacy- en veiligheidsbeleid op onze website te posten. Deze wijzigingen zullen alleen van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die we verzamelden nadat we de gewijzigde versie van ons online privacy- en veiligheidsbeleid op onze website hebben gepost.

Door de site te gebruiken nadat zulke wijzigingen zijn doorgevoerd, stemt u in dat alle persoonlijke informatie, die over u verzameld werd op deze site nadat de gewijzigde versie van ons online privacy- en veiligheidsbeleid op onze website gepost werd, onderhevig zal zijn aan de voorwaarden van het gewijzigde privacy- en veiligheidsbeleid. We adviseren u deze pagina regelmatig te controleren, zodat u zeker altijd de meest recente versie hebt gelezen. Af en toe verandert bijvoorbeeld de wet, de technologie of de manier waarop we werken, waardoor we uw toestemming nodig hebben om de persoonlijke gegevens die we van u verzamelden, op nieuwe of andere manieren mogen gebruiken. In dat geval zenden we een melding per e-mail of per post naar het laatste e-mail- of postadres dat u ons verstrekte. Hierin zullen we vragen of u akkoord gaat met de wijziging. Als u niet uitdrukkelijk akkoord gaat met de wijziging, kunnen we naar onze keus alle of een gedeelte van uw persoonlijke gegevens verwijderen van onze databases. Zo voorkomen we dat uw gegevens gebruikt worden op manieren waarmee u niet heeft ingestemd.

U heeft ten alle tijden toegang tot de huidige versie van dit online privacy- en veiligheidsbeleid door te klikken op de link “Privacybeleid”, die u onderaan elke pagina van deze website kan terugvinden.

Dit online privacy- en veiligheidsbeleid werd het laatst gewijzigd op 18 november 2020 en is sinds die datum in werking getreden.

 

Links naar externe websites
Onze site kan links bevatten naar websites die niet beheerd worden door Craftails. Deze links worden enkel aangeboden te uwer informatie en gebruiksgemak. Ze impliceren geen goedkeuring van de activiteiten op deze externe websites, noch impliceren ze een associatie met de beheerders. Craftails heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor hoe zij met gegevens omspringen. We verzoeken u het privacybeleid te controleren van elke website die u bezoekt, alvorens u de website gebruikt of er persoonlijke gegevens deelt.

Zoals vereist is, kan dit privacybeleid aangevuld worden door additionele juridische vereisten in de rechtsgebieden waar wij opereren.

Niks in dit privacybeleid creëert of voegt iets toe aan eender welk recht of rechtsmiddel (juridisch, billijk of ander) dat eender welke individu of persoon mogelijk heeft tegen Craftails, het bedrijf of een derde of een van de respectievelijke directeurs, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers of afgevaardigden; noch zal het bestaan of de toepassing van dit privacybeleid eender welke vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid opleggen of toevoegen aan Craftails, waar Craftails al recht op heeft voor zover volledig toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving.

 

Privacy van kinderen
De site van Craftails is niet bedoeld voor noch gericht naar kinderen jonger dan 18 jaar. We gebruiken deze site niet om bewust persoonlijke gegevens te verzamelen van of te verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. We vragen dat, als je jonger bent dan 18 jaar, je ons geen persoonlijke gegevens verstrekt. Als we te weten komen dat iemand jonger dat 18 jaar persoonlijke gegevens heeft verstrekt op onze website, zullen we redelijke inspanningen doen om dergelijke gegevens te verwijderen uit onze databases.

 

Identiteit en contactmogelijkheid verantwoordelijke
Craftails is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Craftails over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen via info@craftails.be. Craftails zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.